VELKOMMEN TIL VÅRT FAST TRACK TEAM I BILFABRIKKEN PÅ LIERSTRANDA

LAFINTO DRAMMEN AS er et MERKEVAREUAVHENGIG pitstop for våre kunder, hvor vi tilbyr deg følgende påbyggingstjenester:
BILINNREDNINGER
LYSMONTERING
TAKSTATIV
SKILLEVEGGER
GULV OG KLEDNING
FOLIERING
KJØREBOK
ALKOLÅS
LAFINTO har nå utarbeidet og publisert sin bærekraftsrapport for 2023 og trekker også opp linjene for kommende år.

LAFINTO AS med tilhørende egne eide selskap har klare ambisjoner om å ha en solid og sterk bærekraftig strategi som bygger på en god og ryddig økonomi i et trygt arbeidsmiljø for sine 65 medarbeidere i alle aldersgrupper.

Vår administrerende direktør uttaler at LAFINTO ønsker å forberede seg på endringer i forbrukeradferd i retning av flere bærekraftige valg som vil gi selskapet og samfunnet nye og utfordrende oppgaver. Det er ønskelig å påvirke våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å fremme våre målsetninger.

LAFINTO har i de siste 5 år hatt sine lokaler og produksjon med ombygging og påbygg av biler for de fleste norske bilimportører i Vallehellene på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Denne kjernevirksomheten har helt siden 1989 foregått i flere geografiske områder i Fredrikstad, men flere ganger har bedriften vokst ut av bygninger og tomter for parkering. Det er derfor gledelig å bekjentgjøre at selskapet om kort tid (jan.-feb. 2024) vil flytte inn i nye lokaler i Habornveien 53 på Øra næringsområde i Fredrikstad Øst utenfor Gamlebyen. Her bygges det ny produksjonshall på 1750 m2. i tillegg til den eksisterende eiendommen på over 7000 m2. Det er et totalareal med grunnflate 25.000 m2. slik at bilparkering kan bli vel ivaretatt.

Denne nyervervelsen vil bety at selskapet nå vil få kun ett produksjonssted med plass til lager, produksjon, administrasjon, kantine med avfallssortering, samt flere gode tiltak for å få et godt arbeidsmiljø. I denne sammenheng er det viktig å presisere at det legges vekt på en grønn linje i den pågående utbygging av området, både ute og inne. I samarbeid med entreprenør og arkitekt, har det blitt lagt vekt på materialvalg, farger og design som passer inn i omgivelsene i dette industriområdet. Det er tatt høyde for og planlagt tak med solceller og arrondering av tomten hvor all transport av kjøretøy vil bli minimal i forhold til produksjonsstedet. Dette betyr mindre utslipp og forurensninger, og mindre veislitasje og støy. Selv om bilparken i Norge blir mer og mer elektrisk, vil denne presiseringen gi positive bidrag. Det planlegges å installere inntil 20 ladestasjoner på egen grunn for lading av el- biler i produksjonshallen, for gjesteparkering og for egne transportkjøretøy.

I selve produksjonsprosessen legges det vekt på bruk av materialer som i minst mulig grad kan medføre forurensning av miljøet og for de ansattes helse. I den grad det er mulig å benytte resirkulerbare materialer, særlig ved f.eks. småreparasjoner av transportskap på biler, kan slike materialer benyttes. Det er installert flere containere på produksjonsstedet for oppsamling og resirkulering av stål og andre metaller som er kapp fra verkstedavdelingen.

LAFINTO ønsker også å verne om naturen på bedriftsområdet ved å ha et pent inngangsparti med bjerketrær og beskytte småbukser og trær i utkanten av tomteområdet. Det blir igangsatt et prosjekt med å sette opp bikuber på et egnet sted på tomten, samt pynte opp området med sedum-matter med bergknappblomster som vil vise en vakker blomsterprakt av stauder i mange farger.

LAFINTO merker seg økende krav fra våre samarbeidspartnere med hensyn til bærekraft. Dette spørsmålet er innebygd i våre samarbeidsavtaler med f.eks. den viktige Van- partneravtalen med Bertel O. Steen om Mercedes Vito. På samme måte som med avtalene med Ford Motor Norge om Ford Pro Convertor. LAFINTO har også inngått en betydelig avtale med den svenske leverandøren av verktøyinnredninger, System Edstrøm. Også fra denne leverandøren vektlegges krav til materialvalg, dokumentasjon og samsvarende syn på bærekraft som LAFINTO står for.

Den nye beliggenheten på Øra Industriområde kan gi positive ringvirkninger på sikt for hele logistikkspørsmålet rundt biltransport mellom Drammen Bilhavn/Oslo og Fredrikstad hvor vi vil gradvis øke vår produksjonskapasitet. Det er dialog med Borg Havn, som har kapasitet for mottak og lagring av nye biler som eventuelt kan komme fra omlasting av biler i europeiske havner til Fredrikstad. Dette vil i så fall kunne redusere og endre transportbehovet betydelig for både LAFINTO, transportbrukerne og for miljøet.

Vår administrerende direktør uttaler at LAFINTO ønsker å forberede seg på endringer i forbrukeradferd i retning av flere bærekraftige valg som vil gi selskapet og samfunnet nye og utfordrende oppgaver. Det er ønskelig å påvirke våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å fremme våre målsetninger.

Bedriften ser optimistisk på fremtiden!

Åpenhetsloven er en ny norsk lov som er innført overfor næringslivet.

Kvalitet & erfaring som sveisepunkter

Kontakt