Her kommer det tekst..

Her kommer det info..
Ny tekst kommer…

Lafinto har hatt oppgaven med å bygge en bil som kan frakte med seg forskjellige droner og være en slags base for droneflygingen.

En drone har fått plass på taket, den største dronen har fått egen elektrisk landeplattform på lasteplanet. Lafinto brukte 300 timer på designutviklingen av konseptbilen til eSmart Systems. Conected Drone kan erstatte helikopteroperasjoner og befaringer til fots, og sørge for at nødvendig vedlikehold og reparasjoner blir iverksatt til riktig tid

Lanseringen av Connected Drone skjedde samtidig i USA.

Kvalitet & erfaring som sveisepunkter

Kontakt